Category Archives: Văn Bản Pháp Luật

Quyết định số 254/QĐ-TCHQ ngày 08/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty Thương nghiệp thị xã Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắc Lắc là DNNN đã giải thể

Số hiệu: 254/QĐ-TCHQ Trích yếu nội dung: Quyết định số 254/QĐ-TCHQ ngày 08/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với…