nong viet phat

Công ty TNHH Nông Việt Phát

Công ty TNHH giống cây trồng NÔNG VIỆT PHÁT trước khi thành lập được thai nghén từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (Viện KHKTNNMN).

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi nền kinh tế của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bắt đầu hội nhập với kinh tế thế giới, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ tập trung đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú trọng ngành Nông nghiệp. Nhờ đó, hàng loạt những tiến bộ kỹ thuật – công nghệ được các nhà khoa học của Viện KHKTNNMN tạo ra và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép triển khai đưa vào sản xuất như: giống đậu đỗ (HL89E3, V9115, V94-208), các giống rau, giống lúa cao sản (VND95-20…), giống khoai mỳ, các giống ngô lai (V98-1, V98-2, V25-99, V2002, V118…),….

Tuy nhiên, những tiến bộ kỹ thuật-công nghệ nêu trên rất khó đưa vào sản xuất. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật –công nghệ cho sản xuất, cho người nông dân bị ách tắc ở nhiều nơi, nhiều khâu và thiếu đồng bộ. Nguyên nhân thì có nhiều, song chủ yếu do Viện không có chức năng kinh doanh, thiếu vốn, thiếu doanh nhân, có nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc liên kết với các cấp chính quyền địa phương và nông dân trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật-công nghệ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo của Viện KHKTNNMN có chủ trương động viên các nhà khoa học, cán bộ của Viện phối kết hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp để nhanh chóng tiếp thu những tinh hoa, những tiến bộ kỹ thuật-công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất chuyển giao cho sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

Cuối năm 2004, công ty TNHH NÔNG VIỆT PHÁT được thành lập trong bối cảnh đó.

Leave a Reply