Công văn số 1002/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay

Số hiệu: 1002/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 1002/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 20/02/2017
Ngày hiệu lực: 20/02/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV1002TCHQ2017XeDK.tif

Leave a Reply