Công văn số 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sao y, cấp lại tờ khai VNACCS


Số hiệu: 10473/TCHQ-VNACCS
Trích yếu nội dung: Công văn số 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sao y, cấp lại tờ khai VNACCS
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Hệ thống VNACCS/VCIS
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 21/08/2014
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV104732014TCHQ.tif

Leave a Reply