Công văn số 10499/TCHQ-VP ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan đính chính Quyết định số 2441/QĐ-TCHQ


Số hiệu: 10499/TCHQ-VP
Trích yếu nội dung: Công văn số 10499/TCHQ-VP ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan đính chính Quyết định số 2441/QĐ-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Lịch
Ngày ban hành: 25/08/2014
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV104992014TCHQ.tif

(Tổng Cục Hải Quan)

Leave a Reply