Công văn số 10536/TCHQ-TXNK ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sửa đổi, bổ sung công văn 7604/TCHQ-TXNK


Số hiệu: 10536/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 10536/TCHQ-TXNK ngày 25/8/2014 của Tổng cục Hải quan về sửa đổi, bổ sung công văn 7604/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/08/2014
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV105362014TCHQ.tif

(Tổng Cục Hải Quan)

Leave a Reply