Công văn số 10703/TCHQ-VNACCS ngày 29/8/2014 về Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS


Số hiệu: 10703/TCHQ-VNACCS
Trích yếu nội dung: Công văn số 10703/TCHQ-VNACCS ngày 29/8/2014 về Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Hệ thống VNACCS/VCIS
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2014
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV107032014tCHQ.tif

Tổng cục Hải quan

Leave a Reply