Công văn số 10748/TCHQ-TCCB ngày 29/8/2014 của Tổng cục Hai quan về Thông báo kế hoạch thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan năm 2013


Số hiệu: 10748/TCHQ-TCCB
Trích yếu nội dung: Công văn số 10748/TCHQ-TCCB ngày 29/8/2014 của Tổng cục Hai quan về Thông báo kế hoạch thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan năm 2013
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Phạm Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 29/08/2014
Tải tệp nội dung toàn văn: 
CV107482014TCHQ.tif

Tổng cục Hải quan

Leave a Reply