Công văn số 10853/TCHQ-GSQL ngày 5/9/2014

Số hiệu: 10853/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn số 10853/TCHQ-GSQL ngày 5/9/2014 Thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng và thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BTC
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/09/2014
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV108532014TCHQ.tif

Theo Hải Quan Việt Nam

Leave a Reply