Công văn số 11433/TCHQ-TTr ngày 19/9/2014

Số hiệu: 11433/TCHQ-TTr
Trích yếu nội dung: Công văn số 11433/TCHQ-TTr ngày 19/9/2014 về Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về liêm chính hải quan trong Kế hoạch ban hành kèm theo QĐ 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/09/2014
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV114332014TCHQ.tif

Leave a Reply