Công văn số 239/GSQL-GQ3 ngày 06/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển

Số hiệu: 239/GSQL-GQ3
Trích yếu nội dung: Công văn số 239/GSQL-GQ3 ngày 06/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ô tô dưới dạng tài sản di chuyển
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/02/2017
Ngày hiệu lực: 06/02/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV239.TCHQ.NK tai san di chuyen.tif

Leave a Reply