Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Mặt hàng hoa lốp

Số hiệu: 642/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Mặt hàng hoa lốp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 06/02/2017
Ngày hiệu lực: 06/02/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV642TCHQ2017HoaLop.tif

Leave a Reply