GDP-0-6694-1409828343_490x294

Đặt mục tiêu tăng trưởng 6,2% cho năm 2015

tangtruongĐây là mục tiêu vừa được Chính phủ thống nhất đề ra sau khi xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương.

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, sau khi được Trung ương cho ý kiến, Chính phủ nhất trí đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 ở mức 6,2%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và bội chi cùng ở 5% trong khi thu ngân sách phải tăng 10% so với 2014. Cơ quan điều hành cũng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện, tiếp thu cập nhật vào báo cáo phát triển kinh tế xã hội 2015, trình ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.

Về tình hình 2014, Chính phủ thống nhất giữ nguyên mục tiêu đặt ra từ đầu năm, với GDP tăng 5,8%. Để đạt được các con số này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng, đất đai, tiếp cận nguồn điện… nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý; chủ động phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về cơ chế, chính sách xử lý nợ xấu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo lên người đứng đầu Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quy hoạch, khắc phục tình trạng lãng phí trong xây dựng quy hoạch, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch, góp phần tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh.

T.Đức – VnExpress

Leave a Reply