58134e86f24852b71f4bbdd838f242fc_1

Hải Phòng: Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng

Theo số liệu tổng kết của Cục Hải quan Hải Phòng, quý I/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt 1.393.152 nghìn USD, tăng 19,98% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 378.035 nghìn USD, tăng 11,38%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.015.117 ngàn USD, tăng 23,53% so với cùng kỳ 2016.

Các chủng loại hàng xuất khẩu vẫn tăng tập trung vào nhóm hàng điện tử, hàng công nghệ cao và một số ngành truyền thống như giày dép, may mặc… đứng đầu là các sản phẩm plastic đạt 87.335 nghìn USD, tăng 20,66% so với quý I/2017; tiếp theo là hàng dệt may đạt 74.073 nghìn USD, tăng 18,19% so với cùng kỳ; giày dép đạt 282.958 nghìn USD, tăng 17,85%; hàng điện tử đạt 66.673 nghìn USD, tăng 25,50%; dây điện và cáp điện đạt 117.346 nghìn USD, tăng 21,77%; hàng thủy sản đạt 13.609 nghìn USD, tăng 2,23%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.418.521 nghìn USD, tăng 18,02% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 401.321 nghìn USD, tăng 3,41%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.017.200 nghìn USD, tăng 24,99% so với cùng kỳ. Các chủng loại hàng nhập khẩu tăng mạnh vẫn nằm ở nhóm thức ăn chăn nuôi, phân bón, hóa chất, nguyên phụ liệu may mặc, nhập thức ăn gia súc đạt 15.350 nghìn USD, tăng 15,84% so với cùng kỳ; nhập các loại hóa chất đạt 16.760 nghìn USD, tăng 21,60% so với cùng kỳ, phân bón đạt 24.020 nghìn USD tăng 15,24%; phụ liệu hàng may mặc đạt 38.145 nghìn USD, tăng 12,59%; vải may mặc đạt 22.912 nghìn USD, tăng 10,63%; phụ liệu giày dép đạt 187.310 nghìn USD, tăng 16,69%; ô tô đạt 2.402 nghìn USD, tăng 18,38%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 203.926 nghìn USD, tăng 16,14%; hàng hóa khác đạt 897.473 nghìn USD, tăng 19,26%…

Xu hướng nhập khẩu nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất đều tăng cho thấy hoạt động sản xuất của thành phố đã đi vào ổn định, có nhu cầu tăng sản lượng, phản ánh rõ nét định hướng đúng đắn, kích thích sản xuất, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Hải Phòng trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả.

Quốc Cường – Báo Công Thương

Leave a Reply