bieu1

Kim ngạch hàng hóa XNK 7 tháng đạt 166,37 tỷ USD

(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa XNK vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7-2014 đạt gần 166,37 tỷ USD, tăng 13,2% tương ứng tăng hơn 19,35 tỷ USD so với 7 tháng  đầu năm 2013.

bieu1

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 7-2014 đạt gần 97,82 tỷ USD, tăng 13,7% tương ứng tăng hơn 11,77 tỷ USD so với 7 tháng đầu năm 2013 và chiếm 58,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 năm 2014 (từ 16-7 đến 31-7) đạt  gần 13,9 tỷ USD, tăng 16,7% tương ứng tăng hơn 1,99 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7-2014. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 8,16 tỷ USD, tăng 16,8% tương ứng tăng gần 1,18 tỷ USD so với nửa đầu tháng 7-2014.

Trong kỳ 2 tháng 7-2014, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 278 triệu USD, tuy nhiên cán cân thương mại của cả tháng 7-2014 vẫn thâm hụt 49 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7-2014 lên gần 1,6 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 7-2014 là 639 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 7-2014 lên gần 5,48 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7-2014 đạt gần 7,09 tỷ USD, tăng 21,7% (tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7-2014.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 7 tăng mạnh chủ yếu do tăng trưởng của các nhóm hàng sau: Điện thoại và linh kiện tăng 338 triệu USD; hàng dệt, may tăng 103 triệu USD; giày dép các loại tăng 100 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 82 triệu USD; hàng thủy sản tăng 74 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 67 triệu USD; dầu thô tăng 58 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 49 triệu USD;…

Bên cạnh đó, chỉ có một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ như: Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù giảm 8 triệu USD; gạo giảm 7 triệu USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 5 triệu USD;…

Như vậy, tính đến hết ngày 31-7-2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 83,98 tỷ USD, tăng 14,7% tương ứng tăng hơn 10,78 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 7-2014 đạt hơn 4,4 tỷ USD, tăng 24,2% tương ứng tăng 856 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 51,65 tỷ USD, tăng 16,6% tương ứng tăng gần 7,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7-2014 đạt gần 6,81 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 728 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7-2014.

Các nhóm hàng hóa nhập khẩu có kim ngạch tăng trong nửa cuối tháng 7-2014 như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 175 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 150 triệu USD; dầu thô tăng 87 triệu USD; sắt thép các loại tăng 47 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 30 triệu USD;…

Bên cạnh đó cũng có một số nhóm hàng giảm như: Thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 26 triệu USD; dầu mỡ động thực vật giảm 12 triệu USD; vải các loại giảm 12 triệu USD;…

Như vậy, tính đến hết ngày 31-7-2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 82,39 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng hơn 8,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,76 tỷ USD, tăng 9,3% tương ứng tăng 319 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 7-2014 đạt hơn 46,17 tỷ USD, tăng 10,5% tương ứng tăng hơn 4,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Bảo Nhi (HQ Online)

 

Leave a Reply