Liên Hệ

Công Ty TNHH LYT Việt Nam

Địa chỉ: 14 Đường số 2A, Khu dân cư 6B Intresco, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3758 4709 – 028 3758 4710 – 028 3758 0125 – 028 3758 0830 – 028 3758 0831 – 028 3758 0832

Fax: 028 3758 4711

Email: info@khaihaiquan.com.vn

Hotline: 0903 329 824

Send us a message!

Important. You need to add reCAPTCHA keys in the theme options for contact form to work.