c8e8d0da7fe5116c20ca82e7bb216e06_dau_tay

Muốn vào Việt Nam, dâu tây Hàn Quốc phải ghi rõ “For Vietnam”

Trước nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ ngày càng cao của người tiêu dùng đối với sản phẩm dâu tây Hàn Quốc, Cục Bảo vệ thực vật vừa công bố quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với mặt hàng này.

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết, dâu tây nhập khẩu phải được sản xuất, sơ chế đóng gói, xử lý, bảo quản tại các cơ sở đã được đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật của Hàn Quốc. Bên ngoài bao bì hộp quả dâu tây phải ghi rõ dòng chữ “For Vietnam” và tên (hoặc mã số đăng ký) của cơ sở sản xuất và đóng gói.

Đối với lô dâu tây xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật Hàn Quốc kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ghi rõ (tại phần khai báo bổ sung – additional declaration): “The consignment was inspected in the Republics of Korea and found free from quarantine pests specified at Annex 1 of Phytosanitary import requirements for the importation of fresh strawberry fruits (Fragaria ananassa Duchense) from the Republics of Korea into Vietnam”.

Ngoài ra, lô hàng không được lẫn đất, lá cây và các bộ phận khác của cây.

Tại Việt Nam, quả dâu tây Hàn Quốc là một sản phẩm mới được Chính phủ Việt Nam cấp phép kiểm dịch và bắt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam từ 12/2016.

Mặc dù mới được cấp phép kiểm dịch và bắt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam từ tháng 12/2016, song dâu tây Hàn Quốc hiện đang được người tiêu dùng, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đặc biệt ưa chuộng.

Công Duy – Báo Công Thương

Leave a Reply