nguyen-thi-hong-6543a

Ngân hàng Nhà nước có nữ Phó thống đốc

nguyen-thi-hong-6543a

Bà Nguyễn Thị Hồng, người vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 16/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1418/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Với quyết định trên, cơ cấu nhân sự cao cấp của Ngân hàng Nhà nước đã có thay đổi. Ông Đặng Thanh Bình, giữ chức Phó thống đốc từ năm 2005, hiện cũng đã đến tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn có 6 phó thống đốc, gồm ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Nguyễn Toàn Thắng, ông Lê Minh Hưng, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Phước Thanh và bà Nguyễn Thị Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ sau tại Ngân hàng Nhà nước: Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế – Vụ Chính sách tiền tệ; Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.
Vị nữ Phó thống đốc gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, bà Dương Thu Hương (giữ cương vị này từ 1997 đến 2007), trước đây cũng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ trước khi được bổ nhiệm làm Phó thống đốc.
Nhật Nam (vneconomy.vn)

Leave a Reply