Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005

Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

NĐ154.2005.CP.doc

Leave a Reply