lua

Nhập khẩu lúa mì tăng cả lượng và trị giá

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 1.536.713 tấn, trị giá 488.814.358 USD, tăng 26,03% về lượng và tăng 14,61% so với cùng kỳ năm trước.

 luaTrong 9 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ các thị trường là Ôxtraylia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canađa và Áo, trong đó Ôxtraylia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 1.144.110 tấn, trị giá 364.866.672 USD, tăng 31,71% về lượng và tăng 18,09% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 76% tồng trị giá nhập khẩu.

 Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 175.513 tấn, trị giá 58.766.807 USD, tăng 75,82% về lượng và tăng 65,18% về trị giá.

 Nhập khẩu lúa mì từ Ấn Độ giảm 22,3% về lượng và giảm 27,74% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Những thị trường còn lại đều giảm nhập khẩu: Từ Canađa giảm 29,76% về lượng và giảm 38% về trị giá; từ Nga giảm 24,63% về lượng và giảm 23,03% về trị giá; nhập khẩu từ Áo giảm mạnh nhất, giảm 90,61% về lượng và giảm 91,59%.

 Dự báo, tổng sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2014/15 sẽ đạt 705,17 triệu tấn, giảm mạnh 8,83 triệu tấn so với niên vụ trước do dự báo thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến cây trồng lúa mì mùa đông. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đạt 699,92 triệu tấn, lượng lúa mì thế giới dư thừa khoảng 5,25 triệu tấn.

 Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 9 tháng đầu năm 2014

Thị trường

9Tháng/2013

  9Tháng/2014

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng (tấn) Trị giá (USD)  Lượng  Trị giá 
Tổng 1.219.307 426.485.930 1.536.713 488.814.358 +26,03 +14,61
Ôxtraylia 868.672 308.977.551 1.144.110 364.866.672 +31,71 +18,09
Hoa Kỳ 99.823 35.578.117 175.513 58.766.807 +75,82 +65,18
Ấn Độ 66.656 21.915.436 51.791 15.836.687 -22,3 -27,74
Canađa 48.318 18.634.649 33.939 11.552.899 -29,76 -38
Nga 21.703 6.642.932 16.358 5.112.878 -24,63 -23,03
Áo 31.955 10.765.003 3.000 905.240 -90,61 -91,59

T.Nga

Nguồn: Bộ Công Thương

Leave a Reply