Vinamilk450_2322d

Quý III/2014, nhập khẩu sữa và sản phẩm tăng so với cùng kỳ

Vinamilk450_2322dTheo số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ Việt Nam, quý III/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 246,8 triệu USD, tăng 4,8% so với quý III/2013, nâng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm 3 quý đầu năm 2014 lên 838,1 triệu USD, tăng 4,20% so với cùng kỳ năm trước.  Tính riêng tháng 9/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 86,2 triệu USD sữa và sản phẩm, giảm 9,2% so với tháng 8/2014.

 Vượt lên Niuzilan, Hoa Kỳ, thị trường Hàn Quốc dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2014, chiếm 23,6% tổng kim ngạch, tương đương với 198,4 triệu USD, với tốc độ tăng vượt trội, tăng 2403,50%.

 Thị trường đứng thứ hai về kim ngạch là Malaysia, đạt 192,7 triệu USD, tăng 389,22% so với cùng kỳ.

 Ngoài hai thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường khác nữa như: Philippin, Tây Ban Nhan, Thái Lan, Đức, Đan Mạch…

 Nhìn chung, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 9, nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, số thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm trên 68%.

 Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm 9 tháng 2014 – ĐVT: USD

Thị trường

KNNK 9T/2014

KNNK 9T/2013

% so sánh +/- KN

Tổng KNNK

838.189.488

804.415.428

4,20

Hàn Quốc

198.401.099

7.924.938

2.403,50

Malaysia

192.742.165

39.397.511

389,22

Philippin

70.733.968

8.531.497

729,09

Tây ban Nha

56.349.788

5.827.555

866,95

Thái Lan

48.657.283

48.657.283

0,00

Đức

45.438.289

30.505.030

48,95

Đan Mạch

39.268.319

32.414.162

21,15

Hoa Kỳ

28.159.616

146.637.919

-80,80

Nhật Bản

26.401.116

1.309.058

1.916,80

Oxtrâylia

21.812.373

13.996.317

55,84

Ba Lan

13.069.359

9.141.804

42,96

bỉ

8.476.389

3.962.778

113,90

Hà Lan

6.315.985

57.573.705

-89,03

Xinhgapo

5.120.976

107.201.692

-95,22

Pháp

4.213.538

30.714.048

-86,28

Niudilân

1.671.790

189.991.884

-99,12

Ng.Hương

Nguồn: Bộ Công Thương

Leave a Reply