Quyết định 1279/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Quyết định 1279/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1279_qd_tchq_25_06_2009

Leave a Reply