Các Dịch Vụ Khác Liên Quan Đến XNK

CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(CÔNG BỐ HỢP QUY/ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM)

XIN GIẤY PHÉP KIỂM NGHIỆM, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công bố sản phẩm, Công ty chúng tôi sẽ tư vấn và đảm bảo hoàn thành các giấy phép về an toàn thực phẩm một cách nhanh nhất, chắc chắn sẽ tiết kiệm chi phí và tạo uy tín trong công việc.

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý khách hàng.PRODUCT ANNOUNCEMENT

(ANNOUNCEMENT OF REGULATION CONFORMITY / ANNOUNCEMENT OF CONFORMITY WITH FOOD SAFETY REGULATIONS)

APPLICATION FOR ANALYSIS CERTIFICATE/ CERTIFICATE OF FOOD HYGIENE AND SAFETY

With the enthusiastic, professional and experienced staff in product announcement, our company will consult and complete all documents and certificate of food hygiene and safety most quickly. In addition, we will help you save costs most effectively. Certainly, you will trust and satisfy our services.

We look forward to receiving your support and cooperation.