Cấp phép quảng cáo: Hàng thực phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng…