Ủy Thác XNK

Dịch vụ uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu

Công ty chúng tôi cung cấp cho Quý khách hàng có nhu cầu về Dịch vụ ủy thác xuất khẩu, uỷ thác nhập khẩu với chất lượng Dịch vụ tốt nhất và giá cả cạnh tranh.

Công việc thực hiện:

  • Tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu.
  • Giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá với điều kiện có lợi nhất cho khách hàng (ví dụ như giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh…)
  • Thay mặt khách hàng làm mọi thủ tục cần thiết để xuất hàng hoặc nhập hàng
  • Thay mặt khách hàng thanh toán tiền hàng
  • Xin giấy phép (nếu có) trong trường hợp hàng nhập khẩu, xuất khẩu có điều kiện.

Trust Services about import and export

Our company provides customers with demand for services entrusted export, import consignment with the best quality service and competitive prices.

Implementation:

  • Find sources of imports by request
  • Transactions with foreign parties to import goods with the most favorable conditions for the clients (ex: cheap price, good quality, quick time …)
  • On behalf of the client as all procedures required to export or import of cargo
  • On behalf of the customer pays for the cargo
  • Claim permit (if any) in the case of import and export the cargo have conditions.