Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014

Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

TT182014NHNN.pdf

Leave a Reply