Cơ chế điều hành XNK

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 23/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
2 . 8307/BTC-TCHQ 23/06/2014 Phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
3 . 4719/BCT-KHCN 30/05/2014 V/v chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
4 . 3578/VPCP-KTTH 26/05/2014 V/v một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại
5 . 4126/BTC-CST 02/04/2014 V/v gia hạn thực hiện Thông tư 207/2012/TT-BTC
6 . 1005/QĐ-TCHQ 31/03/2014 Ban hành “Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác HQ – DN”
7 . 08/2014/TT-BCT 18/02/2014 Thông tư 08/2014/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
8 . 04/2014/TT-BCT 27/01/2014 Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9 . 01/2014/TT-BCT 15/01/2014 Quy định v/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
10 . 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2013 Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
11 . 133/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Nghị định sửa đổi Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
12 . 5182/TCHQ-GSQL 30/08/2013 Quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
13 . 23/2013/TT-BYT 13/08/2013 Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14 . 2408/BNN-TY 20/07/2013 Công văn số 2408/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 20/7/2013 về việc thông báo nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh
15 . 77/2013/TT-BTC 04/06/2013 Thông tư 77/2013/TT-BTC qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16 . 08/2013/TT-BCT 22/04/2013 Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17 . 08/CĐ-BNN-TY 02/04/2013 Tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua tỉnh biên giới phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18 . 07/CĐ-BNN-TY 07/03/2013 Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19 . 04/2013/TT-BCT 08/02/2013 Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
20 . 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Cấm xuất, nhập khẩu, mua bán mẫu vật động vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21 . 626/BCT-XNK 22/01/2013 TN-TX một số loại hàng hóa
22 . 19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
23 . 301/TB-BCT 28/12/2012 Bãi bỏ Thông báo 197/TB-BCT về nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động do Bộ Công thương ban hành
24 . 6342/TCHQ-GSQL 13/11/2012 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT
25 . 28/2012/TT-BCT 27/09/2012 Quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
26 . 5500/QĐ-BCT 20/09/2012 Hướng dẫn thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
27 . 03/2012/TT-BXD 05/09/2012 Thông tư 03/2012/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
28 . 23/2012/TT-BCT 07/08/2012 Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
29 . 22/2012/TT-BCT 06/08/2012 Quy định việc nhập khẩu mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 do Bộ Công thương ban hành
30 . 34/NQ-CP 30/07/2012 Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam – Lào do Chính phủ ban hành
31 . 22/2012/TT-BNNPTNT 05/06/2012 Sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
32 . 21/2012/TT-BNNPTNT 05/06/2012 Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
33 . 17/2012/TT-BNNPTNT 18/04/2012 Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
34 . 1438/BYT-QLD 19/03/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 44/2011-BYT ngày 06/12/2011
35 . 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Hướng dẫn Luật khoáng sản
36 . 09/2012/TT-BNNPTNT 15/02/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
37 . 197/QĐ-BNN-TCTS 06/02/2012 Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về đưa sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
38 . 06/2012/TT-BNNPTNT 01/02/2012 Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn
39 . 02/2012/TT-BCT 18/01/2012 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
40 . 86/2011/TT-BNNPTNT 16/12/2011 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
41 . 82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
42 . 81/2011/TT-BNNPTNT 01/12/2011 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/Tt-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
43 . 108/2011/NĐ-CP 30/11/2011 Sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
44 . 77/2011/TT-BNNPTNT 04/11/2011 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
45 . 65/2011/TT-BNNPTNT 05/10/2011 Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
46 . 64/2011/TT-BNNPTNT 04/10/2011 Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
47 . 62 /2011/TT-BNNPTNT 14/09/2011 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
48 . 49/2011/QĐ-TTg 01/09/2011 Về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
49 . 48/2011/QĐ-TTg 31/08/2011 Về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia
50 . 75/2011/NĐ-CP 30/08/2011 Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
51 . 58/2011/TT-BNNPTNT 24/08/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
52 . 28/2011/TT-BCT 21/07/2011 Hướng dẫn quản lỷ kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
53 . 6318/BCT-XNK 12/07/2011 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT
54 . 105/2011/TT-BTC 12/07/2011 Sửa đổi Thông tư 63/2011/TT-BTC quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
55 . 6226/BCT-XNK 08/07/2011 Xử lý các lô hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất
56 . 96/2011/TT-BTC 04/07/2011 Hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính tại QĐ số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng CP về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
57 . 22/2011/TT-BTNMT 01/07/2011 Thông tư quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
58 . 47/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
59 . 89/2011/TT-BTC 17/06/2011 Hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu
60 . 42/2011/TT-BNNPTNT 06/06/2011 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
61 . 41/2011/TT-BNNPTNT 02/06/2011 Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam
62 . 1528/BNN-TY 01/06/2011 Cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm
63 . 4640/BCT-XNK 27/05/2011 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT
64 . 36/2011/TT-BNNPTNT 20/05/2011 Về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
65 . 21/2011/TT-BCT 20/05/2011 Quy định về quản lý kinh doanh hàng tạm nhập-tái xuất
66 . 28/2011/QĐ-TTg 17/05/2011 Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
67 . 197/TB-BCT 06/05/2011 Về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động
68 . 32/2011/TT-BNNPTNT 21/04/2011 Ban hành Danh mục Vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
69 . 31/2011/TT-BNNPTNT 21/04/2011 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
70 . 30/2011/TT-BNNPTNT 20/04/2011 Thông tư 30/2011/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
71 . 29/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011 Thông tư 29/2011/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
72 . 08/2011/TT-NHNN 08/04/2011 Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
73 . 15/2011/TT-BCT 30/03/2011 Thông tư 15/2011/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
74 . 13/2011/TT-BCT 30/03/2011 Thông tư 13/2011/TT-BCT về sửa đổi thủ tục hành chính tại quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp kèm theo Quyết định 34/2003/QĐ-BCN do Bộ Công Thương ban hành
75 . 1380/QĐ-BCT 25/03/2011 Danh mục mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
76 . 1169/TCHQ-TXNK 21/03/2011 Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
77 . 02/2011/TT-BKHCN 16/03/2011 Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn
78 . 44/2010/TT-BCT 31/12/2010 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
79 . 47/2010/TT-BYT 29/12/2010 Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
80 . 70/2010/TT-BNNPTNT 08/12/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
81 . 2235/QLCL-CL1 18/11/2010 Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan.
82 . 6849/TCHQ-GSQL 17/11/2010 Tạm dừng xuất khẩu phân bón theo công văn 2023/TTg-KTN
83 . 11435/BCT-XNK 11/11/2010 Tạm dừng xuất khẩu phân bón
84 . 2985/QĐ-BNN-QLCL 08/11/2010 Áp dụng biện pháp kiểm soát dư lượng trifluralin đối với các lô hàng tôm nuôi và cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
85 . 2011/QĐ-TTg 05/11/2010 Thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
86 . 65/2010/TT-BNNPTNT 05/11/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
87 . 64/2010/TT-BNNPTNT 04/11/2010 Đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
88 . 109/2010/NĐ-CP 04/11/2010 Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
89 . 2106/QLCL-CL2 02/11/2010 Giấy chứng nhận đ/v lô hàng có nguồn gốc động vật NK
90 . 63/2010/TT-BNNPTNT 01/11/2010 Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
91 . 18/CT-BCT 14/07/2010 Triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010
92 . 10/2010/TT-BYT 29/04/2010 Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện
93 . 16/2010/TT-BCT 20/04/2010 Về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
94 . 10/2010/TT-BCT 29/03/2010 Quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010-2012.
95 . 09/2010/TT-BNNPTNT 26/02/2010 Thông tư ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu
96 . 0890/QĐ-BCT 23/02/2010 Áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng kính nổi nhập khẩu
97 . 07/2010/TT-BCT 12/02/2010 Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010
98 . 1793/BCT-KHCN 11/02/2010 Thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT
99 . 10/2010/QĐ-TTg 10/02/2010 Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
100 . 08/CT-BCT 08/02/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, bảo đảm an tòan trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
101 . 08/2010/NĐ-CP 05/02/2010 Về quản lý thức ăn chăn nuôi
102 . 05/CT-BCT 03/02/2010 Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009 về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm sóat nhập siêu năm 2010
103 . 695/TCHQ-KHTC 03/02/2010 Quy định mới về bán tờ khai nguồn gốc
104 . 0636/QĐ-BCT 01/02/2010 Về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng Formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
105 . 03/2010/TT-BNNPTNT 15/01/2010 Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân
106 . 08/2010/TT-BTC 14/01/2010 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTG ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
107 . 01/2010-/TT-BCT 08/01/2010 Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).
108 . 43/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
109 . 3280/QĐ-BTC 25/12/2009 Về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu
110 . 80/2009/TT-BNNPTNT 24/12/2009 Ban hành Danh mục Bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2009
111 . 139/QĐ-TTg 23/12/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại Biên giới với các nước có chung biên giới
112 . 7556/TCHQ-GSQL 11/12/2009 Thực hiện công văn số 17433/BTC-TCHQ
113 . 78/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009 Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản
114 . 77/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009 Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
115 . 30/2009/TT-BGTVT 19/11/2009 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
116 . 29/2009/TT-BGTVT 17/11/2009 Hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa tiểu vùng Mê Công mở rộng
117 . 72/2009/TT-BNNPTNT 17/11/2009 Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệp đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam
118 . 6957/TCHQ-GSQL 16/11/2009 Xuất khẩu cát Silic và cát nhiễm mặn
119 . 2807/QĐ-BTC 11/11/2009 Về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu
120 . 71/2009/TT-BNNPTNT 10/11/2009 Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
121 . 129/2009/QĐ-TTg 29/10/2009 Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường”
122 . 6468/TCHQ-GSQL 29/10/2009 Thủ tục hải quan đối với đồ, vật dụng của Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và hành lý cá nhân của thành viên cơ quan này
123 . 1507/BTC-TCT 27/10/2009 Chính sách thuế GTGT
124 . 14995/BTC-TCHQ 26/10/2009 Hướng dẫn thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùng
125 . 23/2009/TT-BGTVT 15/10/2009 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
126 . 29/2009/TT-BCT 15/10/2009 Thông tư sửa đổi bổ sung về các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009
127 . 64/2009/TT-BNNPTNT 07/10/2009 Sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
128 . 5958/TCHQ-GSQL 05/10/2009 Dừng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng, cát vật liệu san lấp
129 . 188/2009/TT-BTC 29/09/2009 Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
130 . 28/2009/TT-BCT 28/09/2009 Xác nhận hạn ngạch thuế quan đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản
131 . 60/2009/TT-BNNPTNT 16/09/2009 Hướng dẫn về mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
132 . 5338/TCHQ-GSQL 09/09/2009 Quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 90/2007/NĐ-CP
133 . 3833/TCHQ-GSQL 30/06/2009 Giải đáp vướng mắc Thông tư 116/TT-BTC ngày 04/12/2008
134 . 1746/QĐ-BYT 21/05/2009 Về việc công bố 54 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam – đợt 7
135 . 10/2009/TT-BCT 18/05/2009 Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế
136 . 09/2009/TT-BCT 12/05/2009 Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009, với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
137 . 950/TCHQ-PC 24/02/2009 Xử lý đối với hàng tồn đọng không người nhận
138 . 880/TCHQ-GSQL 20/02/2009 Tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu
139 . 854/TCHQ_-GSQL 19/02/2009 Áp mã số mặt hàng “Phap tròn cứu sinh, hạt đá bán quí và đá granit đã cưa”
140 . 24/2009/QĐ-TTg 17/02/2009 Ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
141 . 773/TCHQ-GSQL 17/02/2009 Nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng
142 . 708/TCHQ-GSQL 12/02/2009 Sử dụng chứng từ lấy hàng hóa nhiều lần từ kho ngoại quan
143 . 587/BTC-TCHQ 14/01/2009 Thực hiện công văn số 8176/VPCP-KTTH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Chính phủ
144 . 05/2009/TT-BTC 13/01/2009 Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
145 . 128/2008/NĐ-CP 08/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
146 . 116/2008/TT-BTC 04/12/2008 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
147 . 11210/BCT-XNK 21/11/2008 Thông báo về việc thực hiện Hiệp định AJCEP
148 . 4541/QĐ-BYT 18/11/2008 Về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam
149 . 12450/ BTC-CST 20/10/2008 Thuế suất thuế GTGT
150 . 5170/TCHQ-GSQL 13/10/2008 Uỷ quyền quản lý, điều hành hoạt động của kho ngoại quan
151 . 35/2008/QĐ-BCT 09/10/2008 V/v Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
152 . 108/2008/NĐ-CP 07/10/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
153 . 32/2008/QĐ-BCT 23/09/2008 Bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu
154 . 4601/TCHQ-GSQL 16/09/2008 Phân loại kim cương đã đánh bóng
155 . 4525/TCHQ-GSQL 12/09/2008 Trả lời vướng mắc về C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc
156 . 7988/BCT-XNK 09/09/2008 Cấp C/O bắt buộc hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
157 . 7893/BCT-XNK 08/09/2008 Tạm nhập tái xuất phế liệu
158 . 7928/BCT-XNK 08/09/2008 Thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT
159 . 7890/BCT-XNK 08/09/2008 Thực hiện Quyết định 24/2008/QĐ-BCT
160 . 5499/VPCP-KNTN 22/08/2008 Nhập khẩu bình gas cũ đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam
161 . 30/2008/QĐ-BCT 22/08/2008 Về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép
162 . 5499/VPCP-KNTN 22/08/2008 Nhập khẩu bình gas cũ đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam
163 . 2548/BGTVT-KHĐT 21/04/2008 Thủ tục thành lập địa điểm thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa
164 . 266/TTg-KTTH 21/02/2008 V/v điều hành xuất khẩu gạo
165 . 23/2007/NĐ-CP 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
166 . 0639/BTM-XNK 29/01/2007 V/v Điều hành xuất khẩu gạo năm 2007
167 . 01/2007/TTLT-BTM-BCN 10/01/2007 Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
168 . 35/2006/QĐ-BTM 08/12/2006 Về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2007
169 . 40/2006/QĐ-BCN 01/12/2006 Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩ
170 . 10/2006/TT-BCN 01/12/2006 Sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
171 . 09/2006/TT-BCN 28/11/2006 Sửa đổi, bổ sung danh mục, tiழu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo thông tư số 02/2006/tt-bcn ngày 14/4/2006 của Bộ công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.
172 . 33/2006/QĐ-BTM 16/10/2006 Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%
173 . 4540/BCN-CLH 09/08/2006 V/v nhập khẩu hoá chất DBSA.
174 . 4388/BCN-CLH 04/08/2006 Mẫu Giấy phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
175 . 4184 /BCN-HTQT 21/07/2006 Hướng dẫn xuất nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chinh phủ và Quyết đinh, Thông tư liên quan của Bộ Công nghiệp.
176 . 20/2006/QĐ-BBCVT 30/06/2006 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
177 . 0247/BTM-DM 26/06/2006 Hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ
178 . 24/2006/QĐ- BTM 15/06/2006 Về việc ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại
179 . 200/TM-DM 17/05/2006 Điều chỉnh một số quy định tại Thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ
180 . 19/2006/QĐ-BTM 20/04/2006 Về việc quản lý nhập khẩu đường năm 2006
181 . 02/2006/TT-BCN 14/04/2006 Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
182 . 01/2006/TT-BCN 11/04/2006 Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma tuy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ công nghiệp.
183 . 05/2006/QĐ-BCN 07/04/2006 Về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/nđ-cp ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.
184 . 12/2006/NĐ-CP 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
185 . 88/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
186 . 126/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi TT số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính v/v quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng XK của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
187 . 93/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ