Dán tem hàng hóa

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 16/2009/TT-BKHCN 02/06/2009 Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
2 . 71/2007/QĐ-BTC 06/08/2007 Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu.
3 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
4 . 840/TCHQ-GSQL 25/02/2004 V/v rượu đóng thùng NK
5 . 53/TCHQ-GSQL 05/01/2004 V/v Quản lý hàng NK phải dán tem và thông báo mất tem hàng NK
6 . 91 /2003/TT/BTC 25/09/2003 Thông tư hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu