Giám định hàng hóa

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 843/TCHQ-GSQL 22/01/2014 Thời điểm nộp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu
2 . 725/TCHQ-GSQL 20/01/2014 Nhập khẩu cây cảnh kèm theo đất
3 . 89/BTC-TCHQ 03/01/2014 Thủ tục XK hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch
4 . 1336/GSQL-GQ1 24/12/2013 v/v kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng NK
5 . 1279/GSQL-GQ1 17/12/2013 Giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT
6 . 7612/TCHQ-GSQL 11/12/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế
7 . 187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại
8 . 15605/BTC-TCHQ 13/11/2013 Thủ tục NK máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang tời nâng người
9 . 6772/TCHQ-GSQL 13/11/2013 Quy định về dán nhãn năng lượng
10 . 5826/TCHQ-GSQL 03/10/2013 Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất
11 . 56/QĐ-QLCL 14/08/2013 Quyết định 56/QĐ-QLCL năm 2013 giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành
12 . 4492/TCHQ-GSQL 06/08/2013 Sử dụng chứng thư giám định hàm lượng vàng để làm thủ tục XK
13 . 4142/TCHQ-GSQL 22/07/2013 Thực hiện quy định dán nhãn năng lượng
14 . 3329/TCHQ-GSQL 18/06/2013 Vướng mắc khi thực hiện thủ tục HQ đối với lô hàng NK cần giấy xác nhận khai báo hóa chất
15 . 03/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Sửa đổi quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16 . 03/2013/TT-BNNPTNT 11/01/2013 Sao Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
17 . 19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
18 . 6441/TCHQ-GSQL 16/11/2012 Thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu cần Giấy xác nhận khai báo hóa chất
19 . 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT 15/11/2012 Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20 . 14543/BTC-TCHQ 24/10/2012 Kiến nghị miễn giám định đối với đồ kim hoàn XK
21 . 5786/TCHQ-GSQL 23/10/2012 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT
22 . 1051/TCHQ-TXNK 16/10/2012 Thông quan hàng hóa XK có nguồn gốc thực vật
23 . 4936/TCHQ-GSQL 18/09/2012 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng NK
24 . 25/2012/TT-BCT 17/09/2012 Sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
25 . 23/2012/TT-BCT 07/08/2012 Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
26 . 11/2012/TT-BTTTT 17/07/2012 Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
27 . 07/2012/TT-BVHTTDL 16/07/2012 Hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
28 . 26/2012/TT-BNNPTNT 25/06/2012 Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam
29 . 54/2012/NĐ-CP 22/06/2012 Sửa đổi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
30 . 1471/QĐ-BNN-QLCL 20/06/2012 Sửa đổi danh mục chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu kèm Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL
31 . 1381/QĐ-BNN-QLCL 12/06/2012 Về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada, Nhật Bản
32 . 22/2012/TT-BNNPTNT 05/06/2012 Sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
33 . 19/2012/TT-BNNPTNT 02/05/2012 Sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế, cấm sử dụng ở Việt Nam
34 . 38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
35 . 2040/TCHQ-GSQL 25/04/2012 Chứng nhận chất lượng xe mô tô đã qua sử dụng là tài sản di chuyển NK
36 . 32/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
37 . 970/TCHQ-GSQL 01/03/2012 Vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động
38 . 10/2012/TT-BNNPTNT 22/02/2012 Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
39 . 197/QĐ-BNN-TCTS 06/02/2012 Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về đưa sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
40 . 188/TCHQ-GSQL 12/01/2012 Triển khai Thông thư số 13/2011/TT-BNNPTNT
41 . 01/2012/TT-BTC 03/01/2012 Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch
42 . 48/2011/TT-BCT 30/12/2011 Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
43 . 47/2011/TT-BCT-BTNMT 30/12/2011 Quy định việc quản lý NK, XK và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô – dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô -dôn
44 . 6639/TCHQ-GSQL 29/12/2011 Thực hiện văn bản pháp luật
45 . 44/2011/TT-BYT 06/12/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
46 . 108/2011/NĐ-CP 30/11/2011 Sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
47 . 2864/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2011 Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu
48 . 2646/QĐ-BNN-QLCL 31/10/2011 Ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
49 . 98/2011/NĐ-CP 26/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp
50 . 9427/BCT-XNK 11/10/2011 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT
51 . 65/2011/TT-BNNPTNT 05/10/2011 Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
52 . 64/2011/TT-BNNPTNT 04/10/2011 Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
53 . 2984/BTTTT-CVT 30/09/2011 Áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT
54 . 4693/QĐ-BCT 16/09/2011 Đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
55 . 62 /2011/TT-BNNPTNT 14/09/2011 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
56 . 51/2011/QĐ-TTg 12/09/2011 Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
57 . 60/2011/TT-BNNPTNT 09/09/2011 Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu
58 . 8170/BCT-XNK 05/09/2011 Thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT đối với hàng hoá viện trợ không hoàn lại
59 . 32/2011/TT-BCT 05/09/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2011/TT-BCT ngày 28/5/2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp phép NK tự động đối với một số mặt hàng
60 . 57/2011/TT–BNNPTNT 23/08/2011 Bổ sung quy định về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y
61 . 56/2011/TT-BNNPTNT 16/08/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú ý thủy sản
62 . 30/2011/TT-BCT 10/08/2011 Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
63 . 29/2011/TT-BYT 30/06/2011 Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
64 . 24/2011/TT-BYT 21/06/2011 Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
65 . 01/2011/TT-BNG 20/06/2011 Quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
66 . 2948/TCHQ-GSQL 20/06/2011 Nhập khẩu hóa chất
67 . 1055/TY-KD 17/06/2011 V/v kiểm tra, giám sát ô nhiễm phóng xạ sản phẩm thủy sản NK từ Nhật Bản
68 . 5381/BCT-XNK 16/06/2011 Thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT
69 . 5279/BCT-HC 14/06/2011 Xuất trình Giấy xác nhận khai báo hoá chất theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP
70 . 14/2011/TT-BTTTT 07/06/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của CP đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
71 . 12/2011/TT-BTTTT 27/05/2011 Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010
72 . 35/2011/TT-BGTVT 06/05/2011 Thông tư 35/2011/TT-BGTVT về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
73 . 28/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011 Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT về Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
74 . 26/2011/NĐ-CP 08/04/2011 Về sửa đổi Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất
75 . 0403/QLCL-CL1 17/03/2011 Hướng dẫn xác nhận sản phẩm thủy sản chế biến từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo Thông tư 09/2011/TT-BNNPTNT và Quy định IUU do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
76 . 13/2011/TT-BNNPTNT 16/03/2011 Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
77 . 10/2011/TT-BNNPTNT 11/03/2011 Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư 46/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
78 . 905/TCHQ-GSQL 03/03/2011 Chứng nhận hợp quy kính NK
79 . 09/2010/TT-BNNPTNT 02/03/2011 Thông tư 09/2011/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
80 . 17/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Nghị định 17/2011/NĐ-CP bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với chất thuộc danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP và Nghị định 163/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2001/NĐ-CP
81 . 26/QĐ-QLD 27/01/2011 Công bố 18 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại VN -đợt 13
82 . 212/BVHTTDL -VP 26/01/2011 Vướng mắc NK văn hoá phẩm
83 . 06/2011/TT-BYT 25/01/2011 Quy định về quản lý mỹ phẩm
84 . 12/BXD-KHCN 13/01/2011 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
85 . 36/QĐ-BNN-CB 13/01/2011 Gia hạn thời gian thực hiện QĐ số 1871/QĐ_BNN-CB ngày 05/7/2010 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn v/v quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối NK
86 . 49/HQBD-GSQL 10/01/2011 Chứng nhận hợp quy kính nhập khẩu theo loại hình gia công SXXK
87 . 243/GSQL/GQ1 31/12/2010 Chứng nhận hợp quy kính NK theo loại hình gia công, SXXK.
88 . 3265/BKHCN-TĐC 28/12/2010 Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
89 . 2234/QĐ-TĐC 28/12/2010 Chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành
90 . 45/2010/TT-BYT 22/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
91 . 7445/TCHQ-GSQL 13/12/2010 Chứng nhận hợp quy kính NK theo loại hình gia công, SXXK
92 . 45/HLN 09/12/2010 Thông báo địa chỉ giám định mẫu gỗ
93 . 68/2010/TT-BNNPTNT 03/12/2010 Ban hành Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
94 . 3928/BNN-VP 25/11/2010 Sửa đổi nội dung các Thông tư quy định về nhập khẩu, sản phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
95 . 3167/QĐ-BCT 15/06/2010 phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng forrmanđehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử sản phẩm dệt may
96 . 1175/QĐ-BNN-QLCL 06/05/2010 Quyết định ban hành chế độ giảm kiểm tra đối với lô hàng cá tra, basa xuất khẩu.
97 . 369/TY-KD 11/03/2010 Thủ tục đăng ký kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản.
98 . 1208/QĐ-BCT 11/03/2010 Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
99 . 02/2010/TT-BTTTT 11/01/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
100 . 6362/QĐ-BCT 17/12/2009 Về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng Formaldehyt, các Amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
101 . 11/2009/TT-BXD 18/06/2009 Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng
102 . 1578/TCHQ-GSQL 14/04/2006 Quyết định của Tổng Cục Hải Quan về việc giải quyết các vướng mắc
103 . 50/2006/QĐ-TTg 07/03/2006 Về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
104 . 50/2006/QĐ-TTG 07/03/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
105 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
106 . 6253/TCHQ-GSQL 24/12/2004 Quyết định của Tổng Cục Hải Quan về việc phân loại hàng hóa
107 . 179/2004/NĐ-CP 21/10/2004 Nghị định của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
108 . 6723/TCHQ-GSQL 30/12/2003 Công văn về việc trưng cầu phân tích, phân loại và giám định hàng hóa XNK
109 . 1711 TCHQ/QĐ/GSQL 18/12/2003 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hài quan về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hài quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
110 . 3243/TC-TCHQ 08/04/2003 Công văn về việc tăng cường phối hợp kiểm tra các hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
111 . 06/2003/NĐ-CP 22/01/2003 Nghị định của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
112 . 36/2002/TT-BVHTT 24/12/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh