Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 568/QĐ-TCHQ 16/03/2009 Về việc đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan
2 . 1371/TCHQ-GSQL 13/03/2009 Giải đáp vướng mắc sau đối thoại doanh nghiệp
3 . 1353/TCHQ-GSQL 12/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O Myanmar
4 . 1325/TCHQ-GSQL 11/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Lào
5 . 1324/TCHQ-GSQL 11/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O Malaysia
6 . 1320/TCHQ-GSQL 11/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu AK
7 . 1319/TCHQ-GSQL 11/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu AJ của Malaysia
8 . 5610/2008/QĐ-BCT 21/10/2008 Về việc Điều chỉnh nhiệm vụ của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn
9 . 5170/TCHQ-GSQL 13/10/2008 Uỷ quyền quản lý, điều hành hoạt động của kho ngoại quan
10 . 35/2008/QĐ-BCT 09/10/2008 V/v Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
11 . 32/2008/QĐ-BCT 23/09/2008 Bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu
12 . 7988/BCT-XNK 09/09/2008 Cấp C/O bắt buộc hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
13 . 7893/BCT-XNK 08/09/2008 Tạm nhập tái xuất phế liệu
14 . 7928/BCT-XNK 08/09/2008 Thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT
15 . 7890/BCT-XNK 08/09/2008 Thực hiện Quyết định 24/2008/QĐ-BCT
16 . 30/2008/QĐ-BCT 22/08/2008 Về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép
17 . 5499/VPCP-KNTN 22/08/2008 Nhập khẩu bình gas cũ đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam
18 . 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2008 QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
19 . 03 /2008/QĐ-BGTVT 22/02/2008 Quyết định Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
20 . 014/2007/QĐ-BCT 28/12/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 014/2007/QĐ-BCT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU NĂM 2008
21 . 980/QĐ-TCHQ 01/06/2006 Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QĐ-TCHQ,số 928/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan
22 . 874/QĐ-TCHQ 15/05/2006 Quyết định Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
23 . QĐ 874 /QĐ-TCHQ 15/05/2006 Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
24 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
25 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (gọi chung là Luật Hải quan) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
26 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
27 . 149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
28 . NĐ 149/2005/NĐ-CP 06/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
29 . 93/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ