Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 7486/TCHQ-TXNK 19/06/2014 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
2 . 7483/TCHQ-TXNK 19/06/2014 Hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
3 . 6900/TCHQ-TXNK 11/06/2014 Thực hiện miễn thuế NK, không thu thuế GTGT
4 . 6394/BTC-TCHQ 15/05/2014 Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế
5 . 1957/TCHQ-GSQL 26/02/2014 Sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, XK sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan
6 . 1881/BTC-TCHQ 13/02/2014 Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài
7 . 1804/BTC-TCHQ 12/02/2014 V/v trả lời vướng mắc TT 128
8 . 1704/BTC-TCHQ 08/02/2014 Chứng từ thanh toán
9 . 2380/TCHQ-GSQL 10/09/2013 Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS
10 . 5255/TCHQ-TXNK 05/09/2013 Hoàn thuế GTGT do Hải quan tạm thu đối với loại hình TNTX
11 . 116/2013/TT-BTC 20/08/2013 Thông tư 116/2013/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản do Bộ Tài chính ban hành
12 . 4757/TCHQ-TXNK 15/08/2013 Trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán
13 . 9794/BTC-TCHQ 29/07/2013 Vướng mắc về đối tượng đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế
14 . 2274/HQBD-TXNK 26/06/2013 V/v Hoàn thuế BVMT bao nhựa nhập khẩu
15 . 7444/BTC-TCHQ 11/06/2013 Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị
16 . 2741/TCHQ-TXNK 22/05/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
17 . 30/2013/TT-BTC 18/03/2013 Thông tư số 30/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
18 . 6876/TCHQ-TXNK 06/12/2012 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
19 . 6586/TCHQ-TXNK 22/11/2012 Quản lý hàng nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư
20 . 5221/TCHQ-TXNK 01/10/2012 Miễn thuế NK
21 . 4423/TCHQ-TXNK 22/08/2012 Chính sách thuế đối với MMTB nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng
22 . 04/2012/TT-BKHĐT 13/08/2012 Về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23 . 2313/QĐ-BCT 04/05/2012 Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
24 . 24/2012/TT-BTC 17/02/2012 Sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn biện pháp xử lý nợ đọng thuế
25 . 11/2012/TT-BTC 04/02/2012 Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
26 . 210/TCHQ-TXNK 16/01/2012 Thẩm quyền hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT
27 . 11818/BTC-TCHQ 05/09/2011 Hướng dẫn xác định tiêu chí dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên
28 . 4091/TCHQ-TXNK 19/08/2011 Vướng mắc thực hiện đăng ký DM hàng hóa NK miễn thuế
29 . 3470/TCHQ-TXNK 20/07/2011 Trả lời vướng mắc
30 . 3273/TCHQ-TXNK 08/07/2011 Miễn thuế NK hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư
31 . 2981/TCHQ-TXNK 22/06/2011 Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ
32 . 2380/TCHQ-TXNK 24/05/2011 Chính sách thuế NK dự án ưu đãi đầu tư
33 . 2080/TCHQ-TXNK 09/05/2011 Ân hạn thuế
34 . 5678/BTC-CST 29/04/2011 Tờ khai hải quan đối với hàng hoá, dịch vụ đưa vào khu phi thuế quan
35 . 1331/TCHQ-TXNK 30/03/2011 Ân hạn thuế loại hình tái nhập hàng trả lại
36 . 1313/TCHQ-TXNK 29/03/2011 Vướng mắc về trị giá tính thuế
37 . 1096/TCHQ-TXNK 16/03/2011 Vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế
38 . 853/TCHQ-PC 28/02/2011 Trả lời vướng mắc
39 . 789/TCHQ-TXNK 24/02/2011 Miễn thuế NK hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư
40 . 588/TCHQ-GSQL 10/02/2011 Thanh khoản các tờ khai xuất kinh doanh đăng ký sai loại hình
41 . 449/TCHQ-TXNK 27/01/2011 Thuế NK nguyên liệu, máy móc thuộc hợp đồng gia công bị hỏa hoạn
42 . 1177/BTC-CST 24/01/2011 Xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ_CP
43 . 0283/QĐ-BCT 19/01/2011 Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
44 . 10/TCHQ-TXNK 04/01/2011 Vướng mắc về chính sách thuế
45 . 17295/BTC-TCHQ 20/12/2010 Hoàn thuế nhập khẩu
46 . 78/2010/QĐ-TTG 30/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
47 . 2010/QĐ-TTG 30/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
48 . 1653/BTC-CST 26/11/2010 Hoàn thuế GTGT đối với HH CK có vướng mắc về chứng từ thanh khoản qua ngân hàng
49 . 7100/TCHQ-TXNK 26/11/2010 Vướng mắc thực hiện NĐ số 87/2010/NĐ-CP
50 . 444/QĐ-HQBD 17/11/2010 QĐ về việc chấm dứt ủy quyền tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế
51 . 6649/TCHQ-TXNK 09/11/2010 Vướng mắc Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
52 . 6486/TCHQ-TXNK 01/11/2010 Miễn thuế HH NK tạo tài sản cố định
53 . 173/2009/TT-BTC 27/08/2009 Thông tư sửa đổi về hồ sơ hoàn thuế
54 . 1471/TCHQ-KTTT 19/03/2009 Thu thuế xe ô tô chuyển nhượng
55 . 1248/TCHQ-KTTT 10/03/2009 Tính phạt chậm nộp thuế
56 . 1184/TCHQ-KTTT 06/03/2009 Dấu đóng Chi cục trên Danh mục hàng hóa miễn thuế
57 . 859/TCHQ-KTTT 19/02/2009 Chính sách thuế đối với nguyên liệu, linh kiện sản xuất phụ tùng xe máy
58 . 13/2009/TT-BTC 22/01/2009 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
59 . 16/2009/QĐ-TTg 21/01/2009 Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
60 . 965/BTC-CST 21/01/2009 Thuế xuất khẩu
61 . 04/2009/TT-BTC 13/01/2009 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
62 . 05/2009/TT-BTC 13/01/2009 Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
63 . 77/2008/TT-BTC 15/09/2008 Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
64 . 61/2008/TT-BTC 04/07/2008 Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng
65 . 1980/TCHQ-KTTT 06/04/2007 V/v: Hoàn thuế GTGT
66 . 02/2007/TT-BTM 02/02/2007 Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
67 . NĐ-24-2006-CP 06/12/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí
68 . 929/QĐ-TCHQ 25/05/2006 Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
69 . 801/QĐ-TCHQ 03/05/2006 V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
70 . 113/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
71 . 113/2005/TT-BTC 15/12/2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
72 . 149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu