53fc0a6cd07c2_medium

Tình hình xuất-nhập khẩu nửa cuối tháng 8/2014

53fc0a6cd07c2_mediumSố liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2014 (từ 16/8/2014 đến 31/8/2014) đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 5,1%; tương ứng tăng 633 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 7,83 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng 512 triệu USD so với nửa đầu tháng 8/2014.

 Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2014 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 8/2014 đạt gần 191,40 tỷ USD, tăng 12,5%; tương ứng tăng hơn 21,3 tỷ USD so với 8 tháng năm 2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tính đến hết tháng 8/2014 đạt hơn 112,46 tỷ USD, tăng 12,9%; tương ứng tăng hơn 12,81 tỷ USD so với 8 tháng năm 2013 và chiếm 58,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

 Trong kỳ 2 tháng 8/2014, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư gần 957 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 8/2014 thặng dư hơn 3,07 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 8/2014 đạt 770 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 8/2014 đạt mức thặng dư gần 6,81 tỷ USD.

 Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2014 đạt gần 6,98 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 786 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2014.

 Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 8 tăng so với kỳ 1 tháng 8/2014 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 223 triệu USD; hàng thủy sản tăng 77 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 68 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 57 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 45 triệu USD; hàng rau quả tăng 34 triệu USD; gạo tăng 32 triệu USD;… Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: Dầu thô giảm 98 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 6 triệu USD;…

 Như vậy, tính đến hết ngày 31/8/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hơn 97,23 tỷ USD, tăng 14,4%; tương ứng tăng gần 12,24 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

 Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 8/2014 đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 12,7%; tương ứng tăng 484 triệu USD so với kỳ 1 tháng 8/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 59,64 tỷ USD, tăng 15,7% tương ứng tăng hơn 8,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

 Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2014 đạt hơn 6,02 tỷ USD, giảm 2,5% (tương ứng giảm 153 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 8/2014.

 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2014 giảm nhẹ chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: Xăng dầu các loại giảm 120 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giảm 77 triệu USD; kim loại thường khác giảm 57 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 54 triệu USD; khí đốt hóa lỏng giảm 44 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 38 triệu USD;… Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như điện thoại và linh kiện tăng 71 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 63 triệu USD; đậu tương tăng 49 triệu USD;…

 Như vậy, tính đến hết ngày 31/8/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 94,16 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng gần 9,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

 Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,53 tỷ USD, tăng 0,8%; tương ứng tăng 28 triệu USD so với kỳ 1 tháng 8/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 8/2014 đạt gần 52,83 tỷ USD, tăng 9,8%; tương ứng tăng hơn 4,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Theo Thuongmai.vn

Leave a Reply