Văn bản hết hiệu lực

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 1694/QĐ-BCT 03/03/2014 Quyết định 1694/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
2 . 272/QĐ-BTC 11/02/2014 QĐ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực (kèm TL)
3 . 95/QĐ-BTTTT 29/01/2013 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4 . 07/2013/TT-BTC 10/01/2013 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
5 . 216/QĐ-BTTTT 04/02/2012 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6 . 5123/QĐ-BCT 06/10/2011 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7 . 682/QĐ-BTC 24/03/2011 QĐ công bố Danh mục VB QPPL do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
8 . 4118/TCHQ-PC 13/07/2009 Thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện
9 . 57/2004/QĐ-BTC 28/06/2004 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 hết hiệu lực pháp luật