VNACCS/VCIS

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm tập kết hàng hóa XK
2 . 14397/BTC-TCHQ 10/10/2014 Xử lý vướng mắc tại Thông tư 128, Thông tư 22 và ghi nhãn hàng hóa
3 . 12166/TCHQ-VNACCS 08/10/2014 Khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai XK VNACCS
4 . 13249/BTC-TCHQ 19/09/2014 Khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS
5 . 10704/TCHQ-VNACCS 29/08/2014 Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS
6 . 11802/BTC-TCHQ 22/08/2014 Xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng
7 . 10473/TCHQ-VNACCS 21/08/2014 Sao y, cấp lại tờ khai VNACCS
8 . 10387/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS
9 . 10311/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai XK bằng đường hàng không
10 . 11351/BTC-TCHQ 14/08/2014 Bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS
11 . 10015/TCHQ-GSQL 11/08/2014 Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan
12 . 9441/TCHQ-GSQL 28/07/2014 Vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS
13 . 9305/TCHQ-GSQL 25/07/2014 Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS
14 . 8294/TCHQ-GSQL 01/07/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu
15 . 8155/TCHQ-VNACCS 30/06/2014 Khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu
16 . 7723/TCHQ-VNACCS 24/06/2014 In tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát
17 . 769/GSQL-TH 13/06/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu
18 . 7090/TCHQ-VNACCS 13/06/2014 File đính kèm khai báo điện tử
19 . 6946/TCHQ-GSQL 12/06/2014 Xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” trên tờ khai VNACCS
20 . 719/GSQL-TH 09/06/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK
21 . 6006/TCHQ-GSQL 28/05/2014 Hướng dẫn xác nhận trên tờ khai VNACCS
22 . 5922/TCHQ-VNACCS 26/05/2014 Số tờ khai trên hệ thống VNACCS
23 . 5749/TCHQ-VNACCS 22/05/2014 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC
24 . 5732/TCHQ-TXNK 21/05/2014 Xử lý vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan trên VNACCS
25 . 5319/TCHQ-VP 16/05/2014 V/v Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức Hải quan trong quá trình thực hiện thông quan điện tử Hệ thống VNACCS/VCIS
26 . 5283/TCHQ-GSQL 15/05/2014 Vướng mắc về địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa
27 . 4980/TCHQ-GSQL 08/05/2014 Đưa hàng rời NK về bảo quản
28 . 4962/TCHQ-VNACCS 08/05/2014 Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát
29 . 5665/BTC-TCHQ 29/04/2014 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC
30 . 4613/TCHQ-VNACCS 26/04/2014 Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
31 . 4351/TCHQ-GSQL 24/04/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK
32 . 4415/TCHQ-VNACCS 23/04/2014 Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
33 . 4177/TCHQ-VNACCS 18/04/2014 Hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC
34 . 4110/TCHQ-GSQL 16/04/2014 Hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công
35 . 3608/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Hỗ trợ doanh nghiệp khai hải quan thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
36 . 3609/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
37 . 198/QĐ-HQBD 04/04/2014 QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục HQBD
38 . 3503/TCHQ-VNACCS 02/04/2014 Hướng dẫn thực hiện triển khai hệ thống VNACCS/VCIS
39 . 3283/TCHQ-GSQL 31/03/2014 Mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS
40 . 1903/TCHQ-VNACCS 26/02/2014 Gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
41 . 22/2014/TT-BTC 20/02/2014 Thông tư quy định thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (bản có phụ lục đính kèm)
42 . 1352/TCHQ-VNACCS 13/02/2014 Gia hạn thời gian chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
43 . 726/TCHQ-VNACCS 20/01/2014 Đăng ký người sử dụng doanh nghiệp trong hệ thống VNACCS/VCIS
44 . 4135/HQBD-VNACCS 20/12/2013 V/v Tổ chức triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
45 . 889/QĐ-HQBD 09/12/2013 Thành lập Tổ hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
46 . 3486/HQBD-TTDL 17/10/2013 Áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và tham gia chạy thử Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
47 . 3398/HQBD-TTDL 08/10/2013 V/v Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS
48 . 2902/HQBD-GSQL 16/08/2013 V/v Kế hoạch đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS
49 . 574/QĐ-HQBD 16/08/2013 QĐ v/v thành lập nhóm chuyên gia về hệ thống VNACCS/VCIS
50 . 224/QĐ-HQBD 12/04/2013 QĐ v/v kiện toàn Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS
51 . 308/QĐ-HQBD 31/07/2012 QĐ v/v thành lập Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS