Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang Nhật Bản tăng mạnh

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, từ 1/1/2015 đến 15/8/2015 XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam sang Nhật Bản đạt giá trị 6,16 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2014. Nhật Bản hiện là thị trường NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ lớn thứ 2 từ Việt Nam sau EU, chiếm 12,3% tổng giá trị XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) trong 7 tháng đầu năm nay Nhật Bản NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt giá trị 362,82 triệu USD, tăng so với 344,73 triệu USD của cùng kỳ năm 2014.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Nhật Bản NK nghêu đông lạnh (HS 030779) với giá trị đạt 17,132 triệu USD, giảm so với 18,796 triệu USD của cùng kỳ năm 2014. Nhật Bản NK nghêu đông lạnh từ 7 nước trên thế giới. Trung Quốc là nước đứng đầu về XK nghêu đông lạnh sang thị trường Nhật Bản, với giá trị đạt 8,57 triệu USD, giảm so với 10,54 triệu USD của cùng kỳ năm 2014. Canada là nước có giá trị XK nghêu đông lạnh lớn thứ 2 vào Nhật Bản và XK nghêu đông lạnh của Canada sang Nhật Bản cũng có xu hướng gia tăng.

Trong 7 tháng đầu năm 2014 Việt Nam chưa XK nghêu đông lạnh sang Nhật Bản nhưng trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam XK nghêu đông lạnh sang Nhật Bản với giá trị 11 nghìn USD, tuy vậy giá trị XK nghêu đông lạnh của Việt Nam sang Nhật Bản hiện đang ở mức thấp nhất so với các nước cùng XK mặt hàng này vào Nhật Bản. Việt Nam hiện XK chủ yếu là nghêu chế biến sang thị trường Nhật Bản. Trong năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015, Việt Nam không XK nghêu tươi, sống (HS 030771) sang Nhật Bản.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Nhật Bản NK nghêu chế biến từ 10 nước trên thế giới, với giá trị đạt 51,55 triệu USD. Trung Quốc là nước đứng đầu XK nghêu chế biến vào Nhật Bản, tiếp đến là Hàn Quốc và Thái Lan. Việt Nam là nước có giá trị XK nghêu chế biến đứng thứ 4.

Nhập khẩu nghêu chế biến của Nhật Bản năm 2015 (nghìn USD)
Nước Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 7 tháng
Trung Quốc 6.982 7.343 3.254 5.393 6.570 7.561 5.766 42.869
Hàn Quốc 628 337 1574 770 622 402 319 4.652
Việt Nam 143 128 112 126 115 158 187 969
Thái Lan 177 262 240 426 141 339 178 1.763
Canada 40 0 0 39 0 0 32 111
Mỹ 134 0 0 350 0 408 0 892
Tây Ban Nha 0 0 2 0 0 0 0 2
Pakistan 0 0 0 6 0 0 0 6
Indonesia 13 0 25 45 0 8 0 91
Myanmar 50 9 49 44 0 46 0 198

Ngọc Thủy

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Leave a Reply